جهان کمپیوتر و انترنت

Hacked By ReKaNErrOr

ارسال شده توسط داریوش خراسانی در تاریخ: 31 مارس 2009

Hacked By ReKaNErrOr

 

rekantango889@gmail.com

Long Live to #Kurdistan #PeshMerga

Kurdish Hacker Was Here

۱ پاسخ برای "Hacked By ReKaNErrOr"

1 | Luckinuirer

9 آوریل 2009 در ساعت 12:08 ق.ظ

I’m new to this blog. Apologize for asking this though, but to OP…
Do you know if this can be true;
http://www.bluestickers.info/ringtones.php ?
it came off http://ringtonecarrier.com
Thanks 🙂

نوشتن نظر